KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Slovensky Deutsch English Slovenian Hrvatsky Serbian

Prosím vyberte: Mačky Fretky

Zverlit


Vlastnosti

  • hygienicky nezávadný
  • ekologicky čistý
  • maximálne nasiakavý
  • hrudkujúci
  • nealergizujúci
Po použití zvieratkom sa vytvorí hrudka, ktorú je možné likvidovať v domovom odpade, alebo výhodne využiť v záhradnom komposte. Do vzniknutého priestoru stačí dosypať chýbajúce množstvo podstielky. Nie je tak potrebná jej častá kompletná výmena.

Zverlit zodpovedá všetkým požiadavkám na životné prostredie.
Výrobok je schválený Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, SKTC – 121, v Nitre, SR.
Výrobok je schválený Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, v Brne, ČR.

Technická charakteristika


ZVERLIT prírodná podstielka
frakcia 1-4 mm
ZVERLIT prírodná podstielka jemná
frakcia 1-2 mm
ZVERLIT prírodná podstielka s vôňou
frakcia 1-4 mm
ZVERLIT prírodná podstielka jemná s vôňou
frakcia 1-2 mm
ZVERLIT prírodná podstielka super jemná
ZVERLIT prírodná podstielka super jemná s vôňou
frakcia 0-1 mm
frakcia 0-1 mm

Vlhkosť
max. 12%
pH
9,5
Hmotnosť
6 kg

Balenie

V papierových taškách (6 kg) na palete fixovaný stretch fóliou.
V papierových taškách (10 kg) na palete fixovaný stretch fóliou.