KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Slovensky Deutsch English Slovenian Hrvatsky Serbian

Vyrábame čistý bentonitový produkt ZVERLIT priamo z prírody. Vhodný ako podstielka pre MAČKY a OSTATNÉ ZVIERATKÁ chované v domácnosti.

Od roku 1972 sa zaoberáme ťažbou a spracovaním BENTONITOV. Tie zahŕňajú cca 50 oblastí použitia v poľnohospodárstve a v priemysle, vrátane využitia v ekologických skládkach odpadov.

Zaujímajú vás AKTUÁLNE INFORMÁCIE alebo PROFIL SPOLOČNOSTI? Nájdite si K NÁM CESTU.

O spoločnosti

Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. bola založená 14.12.1993, zápisom do Obchodného registra, Okresného súdu v Banskej Bystrici, číslo zápisu 1574/S, IČO: 31596819, IČ DPH: SK2020460618.   

Základné  imanie spoločnosti je 9959,- EUR    

Hlavný predmet činnosti spoločnosti:

  • ťažba a spracovanie bentonitov
  • výroba el. energie
  • obchodná činnosť so zameraním na bentonit a bentonitové výrobky

Adresa sídla spoločnosti:

J. Horvátha 889/8
967 01 Kremnica

Spoločnosť zamestnáva 114 pracovníkov.    

Konatelia spoločnosti:

Ing. Danys Karol
Ing. Kurka Ivan

Výkonný riaditeľ:

Ing. Majer Peter

Zahraničná spoluúčasť: ZAKŁADY GÓRNICZO – METALOWE „ZĘBIEC“ W ZĘBCU SPÓŁKA AKCYJNA, Starachowice, Poľsko.