KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Slovensky Deutsch English Slovenian Hrvatsky SerbianVšeobecne

Bentonit triedený V

Triedený bentonit V je natrifikovaný bentonit využívaný pri čírení vína.


Použitie

Odstraňuje bielkovinové základy z vína. Pridáva sa do muštu pred kvasením. V mušte a víne naväzuje na seba exhaláty a postrekové látky. Zbavuje tieto produkty dymovej príchute, ktorá prechádza v priemyselných oblastiach s ovocím do vína.

Vlastnosti:

prírodná ekologicky nezávadná hornina, ktorej podstatnú časť tvorí hydratovaný kremičitan hlinitý, koloidnej povahy. Má schopnosť adsorbovať v napúčavom stave bielkoviny. Bez chuti a zápachu.

Technická charakteristika

Frakcia
Typ I práškový
Typ II 0 - 1 mm
Typ III 1 - 4 mm

Vlhkosť
max 8 %
Montmorillonit
min. 65 %

Balenie

v PVC obaloch 500cm3 v kartóne 24 kusov