KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Slovensky Deutsch English Slovenian Hrvatsky SerbianVšeobecne

Bentonit prírodný

Prírodný bentonit sa selektívne ťaží v povrchovom lome Jelšový potok. Úžitkové vlastnosti prírodného bentonitu sú viazané na minerál montmorillonit.

Prirodný bentonit sa vyznačuje:

  • vysokým merným povrchom
  • dobrými sorbčnými vlastnosťami
  • schopnosťou vymieňať ióny

Technologické vlastnosti:


Informatívne hodnoty:
obsah minerálu montmorillonitu
60 - 80 %
sypná hmotnosť
1 600 kg/m3
max. kusovosť
0,3 x 0,3 x 0,3 m

Garantované hodnoty:
vlhkosť bentonitu pri nakladaní
max 33 %
obsah Fe2O3
max 3,5 %

Skúšanie podľa príslušných STN
Skladovatelnosť voľne ložený - neobmedzená
Balenie a expedícia
voľne ložený, vagónmi a nákladnými autam