KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Slovensky Deutsch English Slovenian Hrvatsky SerbianVšeobecne

Bentonit natrifikovaný sušený

Natrifikovaný bentonit sušený je selektívne ťažená surovina, homogenizovaná a sušená nepriamym ohrevom. K zlepšeniu vlastností prírodného bentonitu sa k surovine pridáva uhličitan sodný v hnietiacich zariadeniach. Celý technologický proces výroby bentonitu natrifikovaného - sušeného je dôsledne kontrolovaný a riadený počítačom.

Natrifikovaný bentonit - sušený sa vyznačuje:

  • zvýšenou sorbčnou schopnosťou
  • zvýšenou plastičnosťou
  • zvýšenou väznosťou
  • zvýšenou pevnosťou v kondenzačnej zóne

Použitie:

Polotovar na výrobu bentonitových výrobkov určených pre stavebné injektáže, pažiace suspenzie, vrtné výplachy, zlievarenské účely, potravinársky a farmaceutický priemysel, budovanie skládok.

Informatívne hodnoty:
obsah Na2CO3 3 - 5 %
obsah H2O max. 18 %
napúčavosť min. 19 ml / 2 g
max. veľkosť zrna do 10 mm
pH max. 10,7 %
obsah montmorillonitu 60 - 80 %

Garantované hodnoty:
pevnosť v ťahu v kondenzačnej zóne pri vlhkosti 3% ± O.1%
min. 2,5 kPa
termostabilita
90 %

Skúšanie podľa príslušných STN
Skladovatelnosť voľne ložený - neobmedzená
Balenie a expedícia
voľne ložený, vagónmi a nákladnými autam