KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Slovensky Deutsch English Slovenian Hrvatsky SerbianVšeobecne

Bentonit natrifikovaný F

Použitie

Polotovar na výrobu bentonitových výrobkov určených pre stavebné injektáže , pažiace suspenzie, vrtné výplachy, pre zlievarenské účely, potravinársky a farmaceutický priemysel, budovanie ekologických skládok

Vlastnosti:

  • obsah minerálu montmorillonitu 70 - 80%
  • zvýšená adsorbčná schopnosť
  • plastičnosť
  • vysoká väznosť.
Informatívne hodnoty:
obsah Na2CO3 3 - 5 %
obsah H2O max. 6 %
pH max. 10,7 %

Granulácia:
> 0,5 mm
4 %
0,05 - 0,5 mm
75 %
< 0,05 mm
21 %

Balenie a doprava

obrie vaky big – bag o hmotnosti 1t