KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Slovensky Deutsch English Slovenian Hrvatsky SerbianVšeobecne

Bentonit

S ťažbou a spracovaním bentonitov sa zaoberáme od roku 1972.    

Súbor úžitkových vlastností bentonitu je viazaný na minerál montmorillonit. Celkové zastúpenie montmorillonitu v bentonite sa pohybuje od 50-85%. Neílové častice sú tvorené kremeňom, živcami, biotitom a nepremeneným materiálom.

Priemerné chemické zloženie


 SiO2 57 - 61 % 
 Al2O3 18 - 21 %
 Fe2O3 2 - 3 %
 FeO 0,1 - 0,5 %
 TiO2 0,2 - 0,3 %
CaO
1,9 - 2,6 %
 MgO 3,0 - 5,0 %
 K2O 0,4 - 1,0 %
 Na2O 0,2 - 0,7 %

Bentonitové výrobky, základom ktorých je naša surovina, sa vyznačujú dobrými sorbčnými a reologickými vlastnosťami. Zahŕňajú cca 50 oblastí použitia v poľnohospodárstve a v priemysle. V ostatnom čase význam bentonitov prudko vzrástol s využívaním jeho vlastností pri budovaní ekologických skládok odpadov.